ЗА ИНТЕРФОРМА

Архитектурно бюро „Интерформа“ е основано през 1998 г. от арх. Румяна Кутрева. През годините фирмата въплъщава най-добрите традиции на архитектурното проектиране с висок професионализъм и качество. С многобройни реализирани проекти и доволни клиенти, фирмата се нарежда сред най-добрите в бранша.
Богатият проектантски опит и елитните специалисти, привлечени като част от екипа на фирмата, позволяват да се предлагат многообразни услуги, като:

  • Урбанистични стратегии за далекоперспективно развитие;
  • Устройствено планиране;
  • Насочване на инвестиционни намерения;
  • Предпроектни проучвания;
  • Градоустройство и процедури;
  • Създаване, координиране и авторски надзор на инвестиционни проекти;
  • Създаване, координиране и авторски надзор на интериорни проекти;
  • 3D визуализации;
  • Разработване на концепции за зелени инвестиции, енергийна ефективност и консултиране на полезни за околната среда проекти;

Изборът на Архитектурно бюро „Интерформа“ за партньор е гаранция за качествено изпълнение и навременно приключване на проектите.