НИЕ СМЕ

Румяна Кутрева, архитект

Завършила Московски архитектурен институт (МАРХИ). Работила в КНИПИ „Софпроект” и НИАПИ „Интерпроект”, преди да създаде „Интерформа“. Натрупала повече от 30 г. проектантски опит във всички направления на архитектурната професия и с успешно реализирани проекти. Пълноправен и правоспособен член на Камарата на архитектите в България от основаването й. Надзорник по част „Архитектура“ към консултантски фирми.

Вилиана Цокова, архитект

Завършила архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2008г. работи съвместно с Румяна Кутрева. С интереси в сферата на устойчивото проектиране и енергийно ефективните сгради. Член на Камарата на архитектите в България.