Визуализации

Знаем колко е трудно да се ориентирате в двуизмерните чертежи на сградата. Затова създаваме за вас тримерни фотореалистични визуализации (снимки), с които да имате възможност да видите и почувствате сградата като цяло и от всички страни. Това са и работни модели, които ни позволяват да експериментираме с обемите и материалите, докато се получи съвършена и хармонична сградата.

Ако имате интерес да продавате (отдавате под наем) сградата или части от нея, можем да ви предложим и професионални тримерни фотореалистични визуализации, които да използвате в рекламирането на проекта си.