КОНКУРСИ

самостоятелно и в колектив

Архитектите трябва непрекъснато да поддържат и усъвършенстват нивото си на знания, умения и способности. Същевременно е необходимо ежедневно да отправят предизвикателства към креативността си. Затова и ние често участваме в архитектурни конкурси.