Инженеринг – проектиране и строителство на местни паркови офиси „Павел баня“ и „Калофер“ по проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”