ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

самостоятелно и в колектив

Предлагаме проектиране на всички видове сгради с обществена функция. Такива са офис и административни сгради, банки, религиозни и култови обекти, медицински заведения, библиотеки, учебни заведения, театри, кина, музеи, търговски центрове, хотели и много други сгради с обществена функция.

Създаването на обществена сграда изисква задълбочени познания за функцията и естетиката на обекта. Необходима е вещина при вписването на сградата в средата и умение да се отговори на всички изисквания по икономически изгоден начин. Опитът и познанията ни в тази сфера са в резултат от много завършени и реализирани проекти.