Център за рехабилитация и възстановяване с болничен сектор, хотел и ресторант, жилищна зона за възрастни хора (РЗП 59 000м2)

(в колектив с ръководител арх. Г. Станишев)