ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

самостоятелно и в колектив

Промишлените сгради са разнообразни, както са различни всички производства. Такива са сградите на всички видове производства, складове, логистични центрове, бензиностанции, транспортни сгради, полиграфически центрове и всякакви други сгради с подобни функции. Като част от промишлените сгради са и аграрните – сгради за отглеждане на животни, за доене, за колене и първично оползотворяване на земеделска и животновъдна продукция, за складиране на храна за хора и животни и много други свързани функции.

Специфичното при промишлените сгради е водещата роля на технологията. Промишлената сграда се реализира с единствената цел да изпълнява функцията си и да приюти желаното производство. Отговорност на архитекта е и създаване на запомняща се визия и на среда,  приятна за хората. Ние разбираме необходимостта от всичко това и имаме опит, знания и възможности да отговорим на всички изисквания – технологични, екологични, икономически и естетични.