РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАСНЕМАНИЯ

самостоятелно и в колектив

Всяка сграда в определен момент от жизнения си цикъл има нужда от основен ремонт, от промяна на функциите си, от реконструкция, от пристрояване или надстрояване. В тези моменти само доверен специалист може да помогне и да направи проект за това. Има и сгради, за които няма запазени чертежи. Само специалист с дългогодишен опит може да заснеме и възстанови строителните книжа на съществуваща сграда, за която няма налична документация.

При всички тези случаи се налага заснемане т.е. измерване и изчертаване на плановете, разрезите и фасадите на сградата. Това е отправната точка за всички последващи действия по всяка сграда – продажба, делба, реконструкция, всички те се правят върху актуални планове.

Ние имаме многогодишен опит в реконструкциите и заснемането на сгради, на който можете да се доверите.